Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu kupnje bez registracije te procesu registracije kupaca na internetskim stranicama knjizara.svjetlorijeci.ba i procesu kontaktiranja na internetskoj stranici svjetlorijeci.ba Ova Izjava o privatnosti sastavni je dio Općih uvjeta poslovanja Svjetla riječi.

Svjetlo riječi kao pružatelj usluga internetskih stranica knjizara.svjetlorijeci.ba pridržava se važećih propisa radi zaštite privatnosti svojih kupaca i korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU-a. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Svjetla riječi, Zagrebačka 18, Sarajevo (u daljnjem tekstu Svjetlo riječi) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se kupci i korisnici internetskih stranica Svjetla riječi te primatelji obavijesti da pročitaju sve navedeno u ovoj izjavi kako bi lakše razumjeli koje podatke Svjetlo riječi prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi te koja su Vaša prava vezano za pristup osobnim podatcima, ispravak, brisanje te Vaše pravo na prigovor.

Svaki kupac i korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi s osobnim podatcima može poslati e-poruku na e-adresu [email protected].

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom bilo kojega davanja osobnih podataka na internetskim stranicama Svjetla riječi kupac odnosno korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Svjetlo riječi preko internetskih stranica?

Prilikom kupnje bez registracije i/ili registracije korisnika na stranici knjizara.svjetlorijeci.ba Svjetlo riječi će zatražiti pružanje osobnih podataka kao što su ime i prezime, e-adresa, adresa (uključujući grad, poštanski broj i državu), telefonski broj, zaporka, te drugih opcionalnih podataka.

Prilikom ispunjavanja obrasca za kontakt na stranici svjetlorijeci.ba Svjetlo riječi će od korisnika zatražiti unos osobnih podataka kao što su ime i e-adresa.

Davanje osobnih podataka odluka je kupca odnosno korisnika. Ako kupac odnosno korisnik ne pruži tražene obvezne informacije za određenu aktivnost, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim tih podataka automatski prikupljamo podatke s vašega računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama Svjetla riječi, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji rabite, kao i o operativnom sustavu vašega računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane. Svjetlo riječi preporučuje kupcima da se brinu o svojoj ulaznoj zaporci za korisnički račun stranice knjizara.svjetlorijeci.ba. Preporučujemo prilikom odabira kombinacije znakova za zaporku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve i simbole, te da svakako upotrijebite zaporku od barem šest znakova. Zaporku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).

 U koju svrhu Svjetlo riječi prikuplja i obrađuje osobne podatke?

Svjetlo riječi prikuplja i obrađuje osobne podatke kupca radi provođenja sigurne provjere autentičnosti kupaca koji pristupaju stranici knjizara.svjetlorijeci.ba, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe kupcu, komunikacije s kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora te dijelom primjenjuje i automatizirane procese za obradu kako bi stalno unaprjeđivao svoje procese u interesu kupaca, kako bi ponuda za kupca bila individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodio navikama i potrebama kupaca.

Svjetlo riječi prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika obrasca za kontakt radi kontaktiranja s korisnikom vezano za sadržaj predmeta i poruke obrasca za kontakt.

Svjetlo riječi ne namjerava prikupljati, obrađivati ni pohranjivati osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez dopuštenja roditelja. Ako je vaše dijete na bilo koji način dalo osobne podatke, a vi želite zatražiti da se ti podatci uklone, obratite se na adresu [email protected].

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na stranici knjizara.svjetlorijeci.ba, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi kupca.

Korisnik koji unosi osobne podatke u obrazac za kontakt daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Privolu korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na e-adresu [email protected].

S kojim primateljima Svjetlo riječi dijeli osobne podatke?

Svjetlo riječi neće dijeliti osobne podatke kupca odnosno korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi kupca, Svjetlo riječi će podijeliti osobne podatke kupca s pružateljima usluga distribucije robe radi ispunjavanja narudžaba, isporuke paketa te slanja zemaljske pošte i e-pošte. Pružatelj usluga distribucije može od kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnoga preuzimanja robe, a sve radi realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako kupac odbije dati te podatke, paket mu neće biti uručen.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Svjetlo riječi u trenutku plaćanja kreditnim ili debitnim karticama na stranici knjizara.svjetlorijeci.ba preusmjerava proces plaćanja na Raiffeisen e-pay, pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih) kartica, ugovornoga partnera Svjetla riječi i izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podatci kupca (ime i prezime kupca, adresa kupca, telefon, e-adresa te podatci s kartice kupca) privremeno su pohranjeni u Raiffeisen e-pay sustavu, koja jamči najviši stupanj zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate potvrdom (klikom) na link »Kupi«.

Svjetlo riječi ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene radi procesiranja i naplate kartica. Upućuju se kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Raiffeisen banke na njezinoj internetskoj stranici.

Svjetlo riječi stoga upozorava kupca da se brine o podatcima navedenim na kartici kako oni ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni

Svjetlo riječi pohranjuje osobne podatke registriranih kupaca stranice knjizara.svjetlorijeci.ba na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i tri mjeseca nakon prestanka registracije kupca. Osobni podatci neregistriranih kupaca pohranjuju se dok se ostvaruje svrha obrade te tri mjeseca nakon ispunjenja svrhe. Osobni podatci kupca sadržani u računovodstvenoj dokumentaciji čuvaju se u skladu s rokovima koje propisuje Zakon o računovodstvu i reviziji.

Svjetlo riječi pohranjuje osobne podatke prikupljene putem obrasca za kontakt na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade te mjesec dana nakon ispunjenja svrhe za koju je obrazac za kontakt uporabljen.

Pristup i ispravak osobnih podataka

Registrirani kupac u svakom trenutku ima mogućnost pristupa osobnim podatcima na internetskoj stranici knjizara.svjetlorijeci.ba putem linka »Korisnički račun« gdje kupac može revidirati svoje osobne podatke. Kupac i korisnik mogu zatražiti i dobiti od Svjetla riječi cjelovitu informaciju o osobnim podatcima koji su pohranjeni, kao i zatražiti njihov ispravak slanjem poruke na e-adresu [email protected].

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i korisnik imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). To se može učiniti podnošenjem zahtjeva za brisanje osobnih podataka na e-adresu [email protected] i podatci će biti izbrisani u roku od 30 dana.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama zaštite osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, molimo vas da se javite na e-adresu [email protected].

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podatci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala kupca odnosno korisnika i Svjetla riječi odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka uzimamo ozbiljno i poduzimamo razne mjere opreza kako bi osobni podatci bili zaštićeni. Nažalost, ni jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100 posto siguran. Kao posljedica toga, iako provodi razumne mjere za zaštitu podataka, Svjetlo riječi ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internet ili s internetskih stranica Svjetla riječi te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti Svjetla riječi može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenoga teksta Izjave o privatnosti na internetskoj stranici Svjetla riječi Zato pozivamo kupce i korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti. Ako se kupac ili korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo ga da napusti internetske stranice Svjetla riječi te im ne pristupa i ne koristi se njima. Izmjena Izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici. Nastavak uporabe internetske stranice podrazumijeva da kupac i korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s »kolačićima«

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se rabiti na internetskim stranicama Svjetla riječi na razne načine, npr. kako bi internetska stranica funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.

Kolačić (eng. cookie) jest podatak male veličine koji mrežna stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić omogućuje mrežnoj stranici da »zapamti« akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika omogućuje upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu njihove pohrane. Najčešći razlozi uporabe kolačića su identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

privremeni kolačići (session cookies) – pohranjuju se na računalu te se automatski brišu nakon zatvaranja preglednika; omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju

trajni kolačići (persistent cookies) – ostaju u vašem pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka

Kolačić od prve strane – dolaze s mrežne stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni; omogućavaju mrežnim stranicama da spreme podatke koji se rabe kada korisnik ponovno posjeti mrežnu stranicu

kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Google analytics).

Ti kolačići nisu postavljeni od strane Svjetla riječi te najčešće služe kao pomoć u tumačenju ponašanja korisnika i u marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašega pretraživača. Uz pomoć opcije »pomoć« u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.

Ako odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda se nećete moći koristiti određenim funkcijama na internetskim stranicama Svjetla riječi.