Docat. Što činiti?

29.00 KM

Nakladnik: Verbum
ISBN: 978-953-235-506-2
Godina izdanja: 2016.
Uvez: integralni flexi
Broj stranica: 320
Dimenzije: 21 x 13 cm
Jezik: hrvatski

Naruči knjigu pozivom na broj

+387 (0)33 726 200

Podijeli

DOCAT je novo izdanje u popularnoj seriji YOUCAT izdanja za mlade koji želi pomoći mladim vjernicima da upoznaju i žive socijalni nauk Crkve. Temeljeći se na Kompendiju socijalnoga nauka Crkve, Katekizmu Katoličke Crkve, YOUCAT-u kao i službenim socijalnim dokumentima Crkve, DOCAT je napisan u suradnji s brojnim stručnjacima, crkvenim pastirima te samim mladima. S ekskluzivnim predgovorom pape Franje, ovo izdanje s već poznatom youcatovskom atraktivnom grafičkom pripremom, predivnim fotografijama mladih iz cijelog svijeta ali i naših mladih iz Hrvatske, doista predstavlja neizostavno štivo za svakoga mladog katolika koji se propituje i želi poznavati i razumjeti svoju vjeru te znati kako je može živjeti u današnjemu vremenu i kulturi. DOCAT će pomoći svima mladima u njihovu nastojanju da izgrade „civilizaciju ljubavi” (Ivan Pavao II.).

– sadržaj je izložen u atraktivnoj formi pitanja i odgovora, tipičnoj za popularni YOUCAT Katekizam za mlade. DOCAT postavlja sva važna aktualna društvena pitanja i potiče raspravu, obrazujući i formirajući za dijalog u međusobnom razumijevanju i poštovanju.

– mnoštvo fotografija u boji od mladih iz cijelog svijeta, kao i mladih iz Hrvatske!

– nadahnjujuće i duboke misli brojnih velikana, među njima Ivana Pavla II., Majke Terezije, pape Franje i Benedikta XVI.

– DOCAT je napisan u suradnji s crkvenim pastirima, stručnjacima s raznih područja, kao i mladim ljudima

– DOCAT obrazuje mlade u području socijalnoga nauka i potiče ih na aktivno sudjelovanje u društvu i politici

– Sve teme sadrže poveznice s odgovarajućim sadržajem u Kompendiju socijalnoga nauka Crkve, Katekizmu Katoličke Crkve i YOUCAT-u

– DOCAT sadrži papinske citate o važnim temama, kao i brojne ključne riječi njegovih prethodnika