Jezera Bosne i Hercegovine

45.00 KM

Nakladnik: Svjetlo riječi
ISBN: 978-9958-24-097-3
Godina izdanja: 2022.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 208
Dimenzije: 17 x 24,5 cm
Jezik: hrvatski

Naruči knjigu pozivom na broj

+387 (0)33 726 200

Podijeli

Nakon što je objavio tri knjige koje su postigle izniman interes čitatelja – Zemlja planina Bosna i Hercegovina, Polja i visoravni Bosne i Hercegovine, te Rijeke Bosne i Hercegovine – akademik prof. dr. Dalibor Ballian je u izdanju Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi objavio knjigu „Jezera Bosne i Hercegovine” kojom se nastavlja niz monografija o prirodnim ljepotama naše zemlje.

U ovoj monografiji autor želi pokazati zanimljive prirodne ljepote planinskih jezera i ravničarskih bara koje vrlo često zaboravljamo. Sadržava stručni pregled svih jezera i bara koja su nastala prirodnim procesima, ali ipak su se tu našle i neke koje su poluprirodne a igraju veoma značajnu ulogu u našem životnom okruženju. U monografiji se jedan dio podataka prvi put objavljuje, a do njih je profesor došao svojim radom i promatranjima na terenu. Jezera su naši najugroženiji ekosustavi u posljednjih sto godina, te je ovo prilika da se na jednom mjestu sačuvaju podatci i fotografije najznačajnijih od njih.

Prof. dr. Dalibor Ballian rođen je u Sarajevu 9. kolovoza 1962. godine. U rodnom gradu završava osnovnu i srednju školu, a nakon toga i Šumarski fakultet. Za asistenta na fakultetu izabran je 1995. godine, te prolazi kroz sva nastavnička zvanja do redovitog profesora. Objavio je veći broj znanstvenih radova iz oblasti šumarske genetike i oplemenjivanja te ekologije šuma, publicirajući samostalno ili u koautorstvu 248 znanstvena rada. Sudjelovao je na 105 domaćih i međunarodnih konferencija, na kojima je prezentirao samostalna i u koautorstvu 201 znanstvena rada.

Uz navedene znanstvene radove, objavio je i preko 350 popularnih članaka različite tematike. Brojni znanstveni radovi su citirani na Web of Science bazi podataka te su njegovi radovi citirani preko 1450 puta u znanstvenim člancima, knjigama i monografijama dok baza ResearchGate pokazuje citiranost 1600 puta, a Google Scholar 1900. Pored pisanja znanstvenih članaka, prof. Dalibor Ballian bio je recenzent brojnih znanstvenih radova za 46 različitih znanstvenih časopisa iz zemlje i svijeta.

U dosadašnjem radu objavio je tri univerzitetska udžbenika koji sadrže kompletno gradivo vezano za šumarsku genetiku i oplemenjivanje šumskog drveća, kao i očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća.

Pored udžbenika, koautor je i sedamnaest monografija, više poglavlja u raznim knjigama, dvije skripte, a tu su i brojni prilozi u Hrvatskoj enciklopediji Bosne i Hercegovine.

Aktivno surađuje s brojnim istraživačkim akademskim institucijama, kako s fakultetima tako i s institutima iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. Dosad je 25 puta boravio na usavršavanjima iz oblasti oplemenjivanja šumskog drveća i genetike, kao i ekologije šuma.

Sudjelovao je u radu brojnih komisija u zemlji vezanih za šumski reproduktivni materijal kao i kontrolu GMO-a. Obavljao je niz različitih funkcija od kojih je najznačajnija prodekan za nastavu i prodekan za međunarodnu suradnju na Šumarskom fakultetu u periodu od 2010. do 2016., a bio je i pokretač doktorskog studija i njegov predsjednik od 2012. do 2016. godine.

Glavni je urednik u tri bosanskohercegovačka časopisa, Hrvatska misao, Lovački list i Naše šume. Značajan doprinos dao je i kao član brojnih komisija koje su tretirale problematiku zakonodavstva za šumski reprodukcijski materijal.

U profesionalnom smislu je veoma često konsultiran od šumsko gospodarskih društava s kojima ima veoma plodnu suradnju po pitanju rješavanja određene problematike u vezi sa šumskim reprodukcijskim materijalom.

Kroz 51 projekt i studije bio je angažiran u rješavanju niza znanstvenih i stručnih problema, od kojih je šest bilo financirano iz međunarodnih fondova. Svi projekti su uspješno privedeni kraju, a dobiveni rezultati su pridonijeli boljoj slici o bogatstvu naših šuma i njihovih potencijala, značajnih za njihovo održanje u izmijenjenim uvjetima sredine.

Također je bio aktivni sudionik u svojstvu voditelja studija tijekom izrade strategije razvoja šumarstva FBiH.

Bio je mentor na brojnim diplomskim radovima po predbolonjskom nastavnom programu, te mentor pet magistarskih radova i mentor tri doktorske disertacije. Tu su i brojna mentorstva završnih radova prvog i drugog ciklusa studija po bolonjskom programu.

Više puta sudjelovao je kao član komisija za odbrane doktorskih disertacija: četiri puta u Zagrebu (Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), jednom u Ljubljani (Biotehnički fakultet, Univerza v Ljubljani) te u Beču (Universität Wien), dok je u Bosni i Hercegovini bio članom tri puta, te kao mentor također tri puta.