Prikrivana istina

15.00 KM

Nakladnik: Svjetlo riječi
ISBN: 9958-741-09-1
Godina izdanja: 2001.
Uvez: meki
Broj stranica: 195
Dimenzije: 24 x 17 cm
Jezik: hrvatski

Naruči knjigu pozivom na broj

+387 (0)33 726 200

Podijeli

Knjiga „Prikrivana istina: uloga bosanskih franjevaca u organiziranju dušobrižništva i socijalne skrbi za hrvatske sezonske radnike u Njemačkoj” nastala je kao plod nekoliko dugih razgovora koje su u nastanku i razvoju pastoralne i socijalne službe za naše sezonske radnike u SR Njemačkoj s Tomislavom (Ivanom) Međugorcem vodili fra Velimir Blažević i fra Marijan Karaula.

Sadržaj knjige koncipiran je u obliku razgovora – pitanja i odgovora i podijeljen je na dva dijela. U prvom se, opsežnijem dijelu knjige govori o počecima uspostavljanja i organiziranja pastoralnog i socijalnog rada u Frankfurtu dok se drugi dio posebice bavi počecima Caritasove socijalne službe i skrbi za naše sezonske radnike.

Tomislav I. Međugorac (Vinište, 28. rujna 1928. – 14. studenog 2012., Kreševo) osnovnu školu završio je u Zavidovićima, a gimnaziju započeo u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom, dok je dva završna razreda, kao i ispit zrelosti, polagao privatno na Prvoj muškoj gimnaziji u Sarajevu. U franjevački red primljen je 1946. godine stupanjem u novicijat u Kraljevoj Sutjesci. Teologiju je studirao u Sarajevu gdje je i primio red 1952. godine. Studirao je prirodne znanosti (biologiju i kemiju) u Sarajevu i Beogradu, a nakon diplomskog ispita predavao je biologiju i kemiju u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom, gdje je obavljao i dužnost pomoćnika odgojitelja u sjemeništu.

U jesen 1963. godine, po nalogu uprave Provincije, odlazi u Frankfurt, da bi u Njemačkoj zastupao interese Provincije i nastavio studij prirodnih znanosti na sveučilištu u Frankfurtu. U prosincu 1966. godine postiže doktorat iz biologije i biokemije. Istodobno je, kao prvi svećenik koji je u Njemačku došao s redovnom putovnicom, počeo organizirati dušobrižništvo i socijalni rad za brojne hrvatske radnike u Frankfurtu i okolici, za koje se dotada nitko nije brinuo. Godine 1967. preuzima dužnost magistra studenata teologije u Königsteinu, gdje su tada studirali franjevački studenti iz Bosne, Hercegovine i Hrvatske. Radio je kao znanstveni suradnik na sveučilištu u Bochumu, a na Institutu za fiziologiju (teorijska medicina) u Tübingenu organizirao je i vodio biokemijski laboratorij.

Odlukom Ministarstva za znanost i umjetnost u Stuttgartu imenovan je profesorom biokemijske kardiologije. Godine 1981. zatražio je od Kongregacije za redovnike i svjetovne institute indult za eksklaustraciju i inkardinira se u biskupiju Rottenburg-Stuttgart gdje je od 1982. do 1987. godine obavljao službu dušobrižnika za zatvorenike.

Objavio je više stručnih radova iz biologije, teoretske medicine i sl. Umirovljen je 1. listopada 1998. godine, a umirovljeničke dane proveo je u franjevačkom samostanu u Kreševu, gdje je preminuo u 85. godini života i 60. godini misništva.