Značenje osamstotih obljetnica franjevačkog reda

17.00 KM

Nakladnik: Svjetlo riječi
ISBN: 978-9958-24-108-6
Godina izdanja: 2024.
Uvez: meki
Broj stranica: 160
Dimenzije: 12 x 22 cm
Jezik: hrvatski

Naruči knjigu pozivom na broj

+387 (0)33 726 200

Podijeli

Ovom knjigom bosanski franjevac i pomoćni banjolučki biskup mons. fra Marko Semren obilježava osamstote obljetnice Franjevačkog reda: 800 godina redovničkog pravila, prvih jaslica u Grecciu i rana sv. Franje na La Verni i nudi zanimljiv sadržaj svima onima koji žele saznati bilo što lijepo, korisno i inspirativno o sv. Franji i sv. Klari i njihovim redovničkim pokretima.

„Fra Marko je studiozno pristupio svakoj od ovih tema s različitih aspekta kako bi svima nama koji se i danas nadahnjujemo franjevačkom karizmom pomogao da shvatimo sav genij sv. Franje Asiškog i sv. Klare koji su svojim svetačkim životom i dubokim uvidima u tajnu života i misterij Isusa Krista svojim sljedbenicima ostavili blago neprolazne ljepote i vrijednosti.” – iz Predgovora fra Zdravka Dadića, provincijala

Mons. fra Marko Semren (Bila kraj Livna, 9. 4. 1954), teolog, franciskanolog, pedagog i biskup. Osnovnu je školu pohađao u Biloj, Guberu i Livnu (1961-1969), Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1969-1973), novicijat na Humcu kraj Ljubuškoga (1973-1974), a filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1975-1981). Bio je predsjednik studentskoga zbora Jukić i član uredništva časopisa Jukić, član je uredničkog vijeća Bosne Franciscane. Nakon završenoga poslijediplomskoga studija teologije (specijalizacije iz duhovne teologije) magistrirao je u Rimu na Antonianumu 1985, gdje je sljedeće godine doktorirao iz istoga područja obranivši disertaciju pod naslovom Il francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517). U svojoj Franjevačkoj provinciji Uzvišenja sv. Križa – Bosne Srebrene obavljao je odgojne i nastavne službe (profesor je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu od 1985 te u novicijatu). Sudjelovao je na dvije redovne opće Sinode katoličke Crkve: o novoj evangelizaciji (2012) i o mladima (2018) kao i na mnogim znanstvenim i pastoralnim skupovima u tuzemstvu i inozemstvu te objavio velik broj radova u periodičnim publikacijama i u zbornicima.

Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 15. 7. 2010. banjolučkim pomoćnim biskupom, dodijelivši mu naslovnu biskupiju Abaradira (u današnjem Tunisu). Za biskupa je posvećen 18. rujna iste godine. Predsjednik je Vijeća za obitelj, Vijeća za laike i Odbora za mlade Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, član Biskupske komisije HBK i BK BiH za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu kao i član Komisije za nauk vjere BK BiH, te član Stalnog vijeća BK BiH.

OBJAVLJENE KNJIGE:

Il francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517) pars dissertationis, Rim 1987.

Život i umiranje pod križem. Svjedočenje kršćanske i franjevačke duhovnosti bosanskih franjevaca, Sarajevo 2000.

Franjevaštvo u spisima Franje Asiškoga, Zagreb 2003.

Franjevaštvo u spisima Klare Asiške, Sarajevo/Zagreb 2006.

Život i smrt iz vjere. Svjedočenje franjevaca Bosne Srebrene, Sarajevo/Zagreb 2009.

Življenje pred Bogom živim. Meditacije nad Spisima sv. Franje Asiškog, Sarajevo 2012.

Franjevačka karizma u Bosni, Sarajevo 2014.

Djelotvorna vjera. Studije, komentari, razgovori, Sarajevo 2020.

Susret u Riječi. Propovijedi i meditacije za liturgijsku godinu A, Sarajevo 2020.

Beskrajna blizina Božje riječi. Propovijedi i meditacije za liturgijsku godinu B, Sarajevo 2021.

U službi Vječne riječi. Propovijedi i meditacije za liturgijsku godinu C, Sarajevo 2021.

Za puni život. Prigodne propovijedi, razgovori, okružnice, Sarajevo 2022.

  1. obljetnica Franjevačkog pravila, Sarajevo-Mostar 2023.

Značenje osamstotih obljetnica Franjevačkog reda, Svjetlo riječi, Sarajevo 2024.