Izazovi slobode

15.00 KM

Nakladnik: Svjetlo riječi
ISBN: 978-9958-24-0577
Godina izdanja: 2017.
Uvez: meki
Broj stranica: 248
Dimenzije: 20,5 x 11 cm
Jezik: hrvatski

Naruči knjigu pozivom na broj

+387 (0)33 726 200

Podijeli

U ovoj su knjizi okupljeni opsegom kraći članci objavljeni u reviji Svjetlo riječi. U njima autor, u velikom broju slučajeva, reagira na aktualne događaje koji su zasluživali pažnju i poticali javne komentare, kako oni domaći tako i neki inozemni. Konkretni društveni, politički, religijski i kulturni događaji poslužili su mu kao povod, ali je pitanja i dvojbe koji iz njih proizlaze rješavao načelno, kloneći se tekuće politike i priklanjajući se odgovorima što ih nude suvremena teološka i filozofska misao.

Mile Babić (Družnovići kraj Prozora, BiH, 26. 11. 1947). Osnovnu školu završio je u Prozoru 1961, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom 1965. Te je godine stupio u Franjevački red. Za svećenika je zaređen 1973. u Wattensu kraj Innsbrucka u Austriji. Studij filozofije i teologije pohađao u Sarajevu, Zagrebu i Innsbrucku, doktorat iz teologije obranio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1987), a doktorat iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (2009). Diplomirao je povijest jugoslavenskih književnosti i hrvatsko-srpskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1978). Od god. 1977. profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i dekan (2006-12). Kapelan u Varešu (1973-76), u Vitezu (1976-77), excurrens de Zenica (1977-78), vikar samostana Sv. Pavla u Sarajevu (1982-83; 1991-92), gvardijan istoga samostana (1985-91; 2000-03; ponovno od 2012), treći meštar bogoslova u Sarajevu (1985-88), voditelj podružnice Kruha Sv. Ante u Zagrebu (1992-93), gvardijan samostana Sv. Ilije u Podsusedu (1993-97). Jedan je od utemeljitelja zbornika Jukić i njegov glavni urednik (1972. i ponovno od 1982). Član je uredništva časopisa Forum Bosnæ od 2004, član uredničkoga vijeća časopisa Bosna franciscana od 1993. i uredništva međunarodnoga teološkog časopisa Concilium od 2013. Voditelj Odjela za dijalog s drugim religijama na Franjevačkom institutu za kulturu mira u Splitu (1998-2009).

Knjige

Himan Fil 2,6-11 u kristologiji Teodoreta Cirskoga, Zagreb 1990.; Milost slobode, Sarajevo 2002.; Nasilje idola, Sarajevo 2002.; Hegelova filozofija prava, Sarajevo-Zagreb 2010.; Temeljna pitanja suvremene filozofije, Sarajevo 2017.

Priređena i prevedena djela

Immanuel Kant: Opća povijest prirode i teorija neba, Sarajevo 1989.; Ivan Duns Škot: Rasprava o prvom principu, Zagreb 1997.; Teodoret Cirski: Eranistes, Zagreb 2005.; Nikola Kuzanski: O miru među religijama, Sarajevo 2005.; Ivan Duns Škot: Sloboda uzvišenija od nužnosti, Zagreb 2012.; Ivan Duns Škot: O principu individuacije, Zagreb 2017.