U službi vječne Riječi: propovijedi i meditacije za liturgijsku godinu C

20.00 KM

Nakladnik: Svjetlo riječi
ISBN: 978-9958-24-087-4
Godina izdanja: 2021.
Uvez: meki
Broj stranica: 316
Dimenzije: 14,2 x 20 cm
Jezik: hrvatski

Naruči knjigu pozivom na broj

+387 (0)33 726 200

Podijeli

Propovijedi mons. dr. Marka Semrena koje vjerno prate liturgijsku godinu objavljene su u novoj zbirci propovijedi i meditacija za liturgijsku godinu C. Ovo je već treća knjiga kojom zaokružuje trogodišnji liturgijski ciklus.

Knjiga U službi vječne Riječi nastala je kroz četrdesetogodišnje svećeničko i biskupsko djelovanje mons. Semrena, kao profesora, odgojitelja i pastoralnog radnika s vjernicima. Autor je odlučio svoje izgovorene propovijedi staviti na raspolaganje vjerničkoj javnosti u tiskanom obliku.

Objavljivanje zbirki propovijedi i meditacija autor shvaća kao ponudu i pomoć onima koji vrše službu navješćivanja Kristova evanđelja kao pastoralni radnici, ali i svima onima koji tu Božju riječ slušaju i žele o njoj dublje razmišljati i po njoj usmjeravati svoj duhovni život.

Mons. fra Marko Semren (Bila kraj Livna, 9. 4. 1954), teolog, franciskanolog, pedagog i biskup. Osnovnu je školu pohađao u Biloj, Guberu i Livnu (1961-1969), Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1969-1973), novicijat na Humcu kraj Ljubuškoga (1973- 1974), a filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1975-1981). Bio je predsjednik studentskoga zbora „Jukić” i član uredništva časopisa Jukić, član je uredničkog vijeća Bosne Franciscane. Nakon završenoga poslijediplomskoga studija teologije (specijalizacije iz duhovne teologije) magistrirao je u Rimu na Antonianumu 1985, gdje je sljedeće godine doktorirao iz istoga područja obranivši disertaciju pod naslovom Il francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517). U svojoj Franjevačkoj provinciji Uzvišenja sv. Križa – Bosne Srebrene obavljao je odgojne i nastavne službe (profesor je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu od 1985 te u novicijatu). Sudjelovao je na dvije redovne opće Sinode katoličke Crkve: o novoj evangelizaciji (2012) i o mladima (2018) kao i na mnogim znanstvenim i pastoralnim skupovima u tuzemstvu i inozemstvu te objavio velik broj radova u periodičnim publikacijama i u zbornicima.

Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 15. 7. 2010. banjolučkim pomoćnim biskupom, dodijelivši mu naslovnu biskupiju Abaradira (u današnjem Tunisu). Za biskupa je posvećen 18. rujna iste godine. Predsjednik je Vijeća za obitelj, Vijeća za laike i Odbora za mlade Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Vijeća za sjemeništa BK BiH te član Biskupske komisije HBK i BK BiH za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu kao i član Komisije za nauk vjere BK BiH, te član Stalnog vijeća BK BiH.