Franjevaštvo u spisima Klare Asiške

15.00 KM

Nakladnik: Svjetlo riječi
ISBN: 9958-741-51-2
Godina izdanja: 2006.
Uvez: meki
Broj stranica: 251
Dimenzije: 19,7 x 13,8 cm
Jezik: hrvatski

Naruči knjigu pozivom na broj

+387 (0)33 726 200

Podijeli

Franjevaštvo u spisima Klare Asiške logički je nastavak prve knjige fra Marka Semrena – Franjevaštvo u spisima Franje Asiškoga – jer se o stvarnom i cjelovitom franjevaštvu i ne može govoriti bez Klarina doprinosa.

Ova knjiga ispunja prazninu koju smo u franjevačkoj literaturi imali do sada, jer nismo na jednom mjestu imali toliko korisnih materijala o duhovnosti svete Klare, napose onih koji su utemeljeni na njezinim spisima. Naime, samo onda kada se posve oslonimo na njezine Spise, možemo doći do svega bogatstva osobe i duhovnoga učenja sv. Klare, jer– kao što vrijedi i za sv. Franju – njezini su Spisi temeljni izvor za njezino upoznavanje.

Knjiga će pomoći svima koji teže za intenzivnom duhovnošću da se, u stavu marljivih i poučljivih učenika, otvorimo duhovnom iskustvu sv. Klare te da zajedno s njom i sa sv. Franjom budemo radosnim učenicima Kristu Gospodinu.

Mons. fra Marko Semren (Bila kraj Livna, 9. 4. 1954), teolog, franciskanolog, pedagog i biskup. Osnovnu je školu pohađao u Biloj, Guberu i Livnu (1961-1969), Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1969-1973), novicijat na Humcu kraj Ljubuškoga (1973- 1974), a filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1975-1981). Bio je predsjednik studentskoga zbora „Jukić” i član uredništva časopisa Jukić, član je uredničkog vijeća Bosne Franciscane. Nakon završenoga poslijediplomskoga studija teologije (specijalizacije iz duhovne teologije) magistrirao je u Rimu na Antonianumu 1985, gdje je sljedeće godine doktorirao iz istoga područja obranivši disertaciju pod naslovom Il francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517). U svojoj Franjevačkoj provinciji Uzvišenja sv. Križa – Bosne Srebrene obavljao je odgojne i nastavne službe (profesor je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu od 1985 te u novicijatu). Sudjelovao je na dvije redovne opće Sinode katoličke Crkve: o novoj evangelizaciji (2012) i o mladima (2018) kao i na mnogim znanstvenim i pastoralnim skupovima u tuzemstvu i inozemstvu te objavio velik broj radova u periodičnim publikacijama i u zbornicima.

Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 15. 7. 2010. banjolučkim pomoćnim biskupom, dodijelivši mu naslovnu biskupiju Abaradira (u današnjem Tunisu). Za biskupa je posvećen 18. rujna iste godine. Predsjednik je Vijeća za obitelj, Vijeća za laike i Odbora za mlade Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Vijeća za sjemeništa BK BiH te član Biskupske komisije HBK i BK BiH za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu kao i član Komisije za nauk vjere BK BiH, te član Stalnog vijeća BK BiH.