Susret u Riječi: propovijedi i meditacije za liturgijsku godinu A

20.00 KM

Nakladnik: Svjetlo riječi
ISBN: 978-9958-24-076-8
Godina izdanja: 2020.
Uvez: meki
Broj stranica: 312
Dimenzije: 14,2 x 20 cm
Jezik: hrvatski

Naruči knjigu pozivom na broj

+387 (0)33 726 200

Podijeli
Propovijedi Marka Semrena koje vjerno prate liturgijsku godinu (ciklus A) jedna za drugom donose svjedočanstvo o Očevom naumu spasenja, o njegovoj bezgraničnoj i bezuvjetnoj ljubavi koja se objavila u Isusu Kristu. Isus Krist je Sin Božji, objavitelj Oca; On je Očeva riječ i Očeva mudrost. Semrenove propovijedi mogu se čitati kao pratnja na putu prema Kristu, gorljivo pripovijedanje prijateljima i bližnjima o onome koji nas jedini istinski i potpuno poznaje i ljubi, o osobi koja svojim riječima i životom našem životu daje istinski smisao i konačno značenje. Na licu Krista raspetoga i uskrsloga zrcali se iskonska ljepota i vrijednost svake ljudske osobe. Ove su propovijedi dragocjena liturgijska i pastoralna pomoć, pouzdana nedjeljna, odnosno blagdanska pratnja ne samo svećenicima nego i svakom vjerniku laiku koji u Božjoj riječi traži svjetlost i spasenje. One se čitaju postupno, na mjeru, redovito nedjelju za nedjeljom, kao zasebne jedinice tijekom jedne liturgijske godine, no jednako tako one predstavljaju jedinstvenu cjelinu posvećenu otajstvu Isusa Krista, pa na neki način mogu služiti kao svojevrsni priručnik iz Kristologije; moguće ih je pročitati u zanosu, takoreći, „u jednom dahu, u jednom danu”.

Mons. fra Marko Semren (Bila kraj Livna, 9. IV. 1954), teolog i biskup. Osnovnu je školu pohađao u Biloj, Guberu i Livnu (1961- 1969), Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1969-1973), novicijat na Humcu kraj Ljubuškoga (1973-1974), a filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1975-1981). Bio je predsjednik studentskoga zbora Jukić i član uredništva časopisa Jukić. Nakon završenoga poslijediplomskoga studija teologije (specijalizacija iz duhovne teologije) magistrirao je u Rimu na Antonianumu 1985, gdje je sljedeće godine doktorirao iz istoga područja obranivši disertaciju pod naslovom Il francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517). U Franjevačkoj provinciji Bosne Srebrene obavljao je odgojne i nastavne službe (profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu od 1985). Sudjelovao je na mnogim znanstvenim i pastoralnim skupovima te objavio velik broj radova u periodičnim publikacijama.

Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 15. VII. 2010. banjolučkim pomoćnim biskupom, dodijelivši mu naslovnu biskupiju Abaradira (u današnjem Tunisu). Za biskupa je posvećen 18. rujna iste godine. Predsjednik je Vijeća za obitelj, Vijeća za laike i Odbora za mlade Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine te član Komisije za nauk vjere BK BiH.