Za puni život: prigodne propovijedi, razgovori, okružnice

20.00 KM

Nakladnik: Svjetlo riječi
ISBN: 978-9958-24-089-8
Godina izdanja: 2022.
Uvez: meki
Broj stranica: 260
Dimenzije: 14,2 x 20 cm
Jezik: hrvatski

Naruči knjigu pozivom na broj

+387 (0)33 726 200

Podijeli

Knjiga koja predstavlja dovršetak niza knjiga liturgijskih propovijedi i meditacija banjalučkog biskupa dr. fra Marka Semrena koji je, u izdanju Svjetla riječi, započeo izlaziti 2020. godine. Mons. Semren s pravom je svojoj knjizi dao naslov Za puni život, jer je puni život temeljna misao i nit vodilja koja prožima njegove prigodne propovijedi, razgovore i okružnice sabrane u ovoj knjizi. Povjerenje u život i ljubav prema životu na jednoj strani te znanje o životu na drugoj uzajamno se pretpostavljaju i uključuju. Ljubav prema životu i znanje o životu zajedno afirmiraju život. To nam je danas svima potrebno. Ovom knjigom, kao i svojim ukupnim djelovanjem, mons. fra Marko Semren ispunjava jednu od svojih biskupskih služba, a to je služba naučavanja (munus docendi).

U knjigu su uključena fra Markova obraćanja vjernicima u različitim prigodama, za koja je smatrao da su s jedne strane relevantni za javnost i dan-danas, a s druge da su zavrijedili biti sačuvani i kao takvi preneseni u vrijeme koje nam prethodi. Uključene su i okružnice (pisane svake godine za Dan života) koje su se pojavljivale u javnosti ustaljenim jednogodišnjim ritmom i bile objavljivane na internetskim portalima svih važnijih crkvenih ustanova u BiH, te intervjui koji su pak imali ograničen prodor do čitatelja i bili su recipirani samo u manjoj mjeri, uglavnom među onim čitateljima koji prate katolički tisak i medije. Autor je stoga odlučio i okružnice i odabrane intervjue objediniti na jedno mjesto i takve ih ponuditi čitateljima na uvid.

Mons. fra Marko Semren (Bila kraj Livna, 9. 4. 1954), teolog, franciskanolog, pedagog i biskup. Osnovnu je školu pohađao u Biloj, Guberu i Livnu (1961-1969), Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1969-1973), novicijat na Humcu kraj Ljubuškoga (1973- 1974), a filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1975-1981). Bio je predsjednik studentskoga zbora „Jukić” i član uredništva časopisa Jukić, član je uredničkog vijeća Bosne Franciscane. Nakon završenoga poslijediplomskoga studija teologije (specijalizacije iz duhovne teologije) magistrirao je u Rimu na Antonianumu 1985, gdje je sljedeće godine doktorirao iz istoga područja obranivši disertaciju pod naslovom Il francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517). U svojoj Franjevačkoj provinciji Uzvišenja sv. Križa – Bosne Srebrene obavljao je odgojne i nastavne službe (profesor je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu od 1985 te u novicijatu). Sudjelovao je na dvije redovne opće Sinode katoličke Crkve: o novoj evangelizaciji (2012) i o mladima (2018) kao i na mnogim znanstvenim i pastoralnim skupovima u tuzemstvu i inozemstvu te objavio velik broj radova u periodičnim publikacijama i u zbornicima.

Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 15. 7. 2010. banjolučkim pomoćnim biskupom, dodijelivši mu naslovnu biskupiju Abaradira (u današnjem Tunisu). Za biskupa je posvećen 18. rujna iste godine. Predsjednik je Vijeća za obitelj, Vijeća za laike i Odbora za mlade Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Vijeća za sjemeništa BK BiH te član Biskupske komisije HBK i BK BiH za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu kao i član Komisije za nauk vjere BK BiH, te član Stalnog vijeća BK BiH.