Rijeke Bosne i Hercegovine

45.00 KM

Nakladnik: Svjetlo riječi
ISBN: 978-9958-24-078-2
Godina izdanja: 2020.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 368
Dimenzije: 16,5 x 24 cm
Jezik: hrvatski

Naruči knjigu pozivom na broj

+387 (0)33 726 200

Podijeli
Nastavljamo sa monografijama o prirodi Bosne i Hercegovine. Pred nama je treća monografija koja se bavi zanimljivom tematikom rijeka Bosne i Hercegovine, možda našeg najznačajnijeg resursa. Nastala kao rezultat dugotrajnoga rada duž naših lijepih rijeka i potoka. O rijekama postoje brojne studije, i manje monografske jedinice, ali na jednom mjestu kod nas a ni u Europi do sada nije objavljen monografski pregled svih rijeka. Za sada nema sličnoga projekta koji opisuje veći broj rijeka u nekoj zemlji ili bar području veličine Bosne i Hercegovine. Ta spoznaja ovoj monografiji daje posebnu vrijednost.
Sama monografija sadržava stručni pogled na sve rijeke i značajnije potoke, a njihova ukupna dužina je 11000 km. Dio ipak nije našao svoje mjesto u knjizi, ali su manjeg značaja te su samo pobrojane. Inače sve rijeke su obrađene prema slivovima, te se na taj način može steći slika o njima i njihovom značaju.
U ovoj monografiji mogu se pročitati osnovni podaci o pojedinim rijekama i potocima, njihovoj morfologiji, poziciji i ekologiji te praktične i osnovne znanstvene spoznaje o flori i fauni, a posebno šuma i fauni u njima, ali i oko same rijeke. Ipak, srž ove knjige prilagođena je širem bosanskohercegovačkom krugu čitatelja koji žele proširiti saznanja o svojoj domovini.